Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

jacie
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianotoco notoco

February 13 2018

jacie
5252 bf9f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacammycat cammycat

February 10 2018

jacie

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive

February 08 2018

jacie
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viahisteryczna histeryczna
6878 8c7c
Reposted fromcrosslab crosslab vianawrocka nawrocka

February 06 2018

jacie
4077 d14e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
jacie
7451 a788 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

January 31 2018

jacie
Jeszcze Cię kocham. Próbowałam przestać, ale zabić miłość jest trudniej niż człowieka. Wystarczy jedno uderzenie żeby umrzeć, a miłość zdycha latami, męczy się, boli.
— Wiera Szkolnikowa

January 28 2018

jacie
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje vianiiks niiks
jacie
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie
jacie
5889 b4e2
Reposted fromkarahippie karahippie
jacie
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimradioactive imradioactive

January 17 2018

jacie

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem via2708 2708
jacie

January 16 2018

jacie
0034 de22 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
jacie
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało

January 14 2018

jacie
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
6502 f711 500
Reposted fromcourtney97 courtney97
jacie
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę.  Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
Reposted fromwaflova waflova viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl