Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

jacie

May 03 2018

9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapantadeusz pantadeusz

April 17 2018

jacie
1009 4571
Reposted bypantadeuszaknatazsrocktennerKciukWzupieBrainywtxPicki91luronmycelineworthitblotindpkz451SaraigmpzmetalfairyMatalismanwolfracture
jacie
„Człowiek mądry podróżuje po to, by odkryć siebie.” 
— James Russell Lowell
Reposted fromavooid avooid

April 13 2018

jacie
I miss you badly while you are away

April 03 2018

jacie
0630 c2e5 500
Reposted byDagarhen Dagarhen

April 01 2018

jacie

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
jacie
6954 3a8b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viawszystkodupa wszystkodupa
jacie
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaschiza schiza

March 28 2018

jacie
Najgorsze sa te ataki paniki ,ze juz nigdy wiecej Cie nie zobaczę,lub te gdy zaczynam tęsknić tak bardzo ze o niczym innym nie potrafię sie skupić.  Budze sie rano ze snu z płaczem,tam tez mi sie snisz. Tam również Cie tracę.
— P.
Reposted fromniewdzieczna niewdzieczna vianezavisan nezavisan
jacie
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viaMerrry98 Merrry98
jacie
1237 5282
jacie
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac vianowaczi nowaczi
jacie
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi

March 27 2018

jacie
1015 9645
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 26 2018

jacie
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
jacie
jacie
mija 3 miesiąc
czyli 1/4 roku już za Tobą płaczę, 
czyli oddałam Ci ćwiartkę tego roku, 
czyli ćwiartkę tego serca, 
czyli mojego,
czyli jedno przekłada się na drugie 
czyli krwawi,
czyli może to się skończy kiedy minie cały rok, 
czyli gdy zabierzesz je ze sobą w całości, 
czyli tak, że nic mi z niego nie zostanie
czyli jednak jestem dobra z matmy
czyli jednak zdam ten egzamin
czyli jednak mnie nie kochasz
czyli jednak miałam rację
jestem z miłości głupia
czyli jednak jestem

March 25 2018

jacie
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viasohard sohard
jacie
6268 18c4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl